Rzetelna wiedza, bogata praktyka i pełne zadowolenie klienta

Klienci indywidualni

PRAWO CYWILNE


Oferuję obsługę prawną w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności zaś – w sprawach o świadczenie z umów, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, podział majątku, zniesienie współwłasności oraz we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości.

Do zakresu świadczonych przeze mnie w tym zakresie usług zalicza się między innymi:

 • udzielanie porad prawnych,
 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych na etapie postępowania przedsądowego,
 • udział w negocjacjach ugodowych,
 • zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie projektów pism,
 • konstruowanie, analiza, opiniowanie umów cywilnoprawnych – jak również uczestniczenie w procesie negocjowania ich treści oraz nadzór nad procesem ich wykonywania.

PRAWO KARNE


Zapewniam:

 • obronę w sprawach karnych oraz wykroczeniowych, na każdym etapie postępowania (zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania (Policją, Prokuraturą), jak i w trakcie postępowania sądowego),
 • pomoc w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE


Świadczona przeze mnie pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielanie porad prawnych, przygotowanie projektów pism oraz zastępstwo procesowe – w szczególności w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty,
 • wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • władzę rodzicielską,
 • ubezwłasnowolnienie.

PRAWO SPADKOWE


W ramach usług z zakresu prawa spadkowego oferuję udzielanie porad prawnych, przygotowanie projektów pism oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w szczególności w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • roszczenia z tytułu zachowku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczenie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE


Udzielana przeze mnie pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w sprawach administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.